رهبر ایران
امام خمینی
ریاست جمهوری ایران - آقای دکتر سید حسن روحانی
پایگاه اطلاعا رسانی دولت
آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
سال 1397 {حمایت از کالای ایرانی}               استفاده نادرست از اینترنت ، تضادهای شخصیتی و فرهنگی را به وجود می آورد .                استفاده از فضای مجازی را باید مدیریت کرد .                
ملاقات عمومی
ملاقات عمومی با مدیر کل روز های
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 شماره تماس جهت هماهنگی : 32240662
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

خدمات اداره کل - آموزشگاه آزاد‏


۱- مدیریت و ثبت نام کارآموزان آموزشگاههای آزاد در سیستم پورتال جامع  (الکترونیکی )

 

                ·           شرح خدمت - قوانين و مقررات مدارك مورد نياز 

 

                ·  فرايند انجام کار همراه با زمانبندی  

 

                · فرمهاي مورد نياز     

                              ·  فرم تكميل اطلاعات كارآموز 

 

                               ·  فرم تکمیل دوره آموزشی 

 

                               ·   فرم معرفی متقاضی  

 

  ۲ – صدور ابلاغ مربیگری مربیان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد 

 

                   · شرح خدمت - قوانين و مقررات مدارك مورد نياز

 


                   ·  فرايند انجام کار همراه با زمانبندی

 

                   ·  فرمهاي مورد نياز     

                                 ·  فرم درخواست صدور ابلاغ مربيگري

 

                                 · جدول هزينه صدور و تمديد كارت مربيگري

  

                                 ·  قرارداد همكاري آموزشي و مربيگري

 

 ۳– صدور ابلاغ مدیریت جهت متقاضیان مدیریت آموزشگاههای آزاد 

 

                  ·   شرح خدمت - قوانين و مقررات مدارك مورد نياز

 


                  ·   فرايند انجام کار همراه با زمانبندی

 

                  ·  فرمهاي مورد نياز     

                                    · فرم تقاضانامه جهت صدور گواهينامه مديريت

 

                                    ·  جدول هزینه صدور و تمدید کارت مدیریت

 


                                   ·  فرم ابلاغ مدیریت 

 ۴ – صدور پروانه تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد   (الکترونیکی )

 

              ·شرح خدمت - قوانين و مقررات مدارك مورد نياز

 


              · فرايند انجام کار همراه با زمانبندی

 

              · فرمهاي مورد نياز     

                               · فرم طرح توجيهي تاسيس آموزشگاه

 

                               ·  فرم بازديد مكان

 

                               ·  فرم معرفي به اماكن

 

                               ·  فرم تجهيزات آموزشي

 

                               ·  فرم معرفي نامه اصولي

 

                               ·  فرم قرارداد كار مدير با مربي

 

                               ·  مجوز دوره هاي آموزشي

 

                               ·  جدول هزينه ها

 

۵- ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی  (الکترونیکی ) ( پیشخوان دولت )

 

                    ·شرح خدمت - قوانين و مقررات مدارك مورد نياز

 


                    · فرايند انجام کار همراه با زمانبندی 

 

                    · فرمهاي مورد نياز     

                                     · فرم مشخصات متقاضیان مشاغل خانگی ( به صورت مستقل)

 

                                     · فرم مشخصات متقاضیان مشاغل خانگی ( به صورت تحت پوشش)

 


                                      ·  فرم مشخصات متقاضیان مشاغل خانگی ( به صورت پشتیبان)


 

                                      ·  فرم ارسال طرح مشاغل خانگی به ستاد اشتغال 


 


کلید واژه ها :

خدمات خدمت

تعداد بازدید این صفحه :‌1

{حمایت از کالای ایرانی }