سال 1396 {اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}               حمایت از امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد سازمانهای بسیج ، قضایی و نظامی               
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

اطلاعات تماس واحدهای وابسته‏


اطلاعات تماس با دستگاه و واحدهای وابسته

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

دورنگار

کد شهرستان

ابوالفضل تیرانداز

مديركل

۳۲۲۴۰۶۶۲

۳۲۲۲۳۴۶۶

۰۱۷

مهدی رحمدل

معاون اداری و پشتیبانی

۳۲۲۳۱۳۲۰

-

۰۱۷

سيدرضا مفيدي

معاون آموزش ، پ‍زوهش و برنامه ربزي

۳۲۲۴۵۶۲۱

-

۰۱۷

محمد سمیعی

مدیر حراست

۳۲۲۲۳۴۶۵

-

۰۱۷

وحید طهماسبی

مسول روابط عمومی

۳۲۲۳۱۷۸۸

-

۰۱۷

فرهاد شادكام

سرپرست اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

۳۲۲۳۲۳۵۵

-

۰۱۷

شهریارنیرومند

سرپرست اداره موسسات کارآموزی آزاد

۳۲۲۴۵۶۲۲

-

۰۱۷

سید عباس موسوی

رئیس اداره آزمون و ارزشیابی

۳۲۲۲۹۸۴۵

-

۰۱۷

علی آرزه گر

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

۳۲۲۴۰۶۸۲

-

۰۱۷

مهدی بیات

رئیس اداره امور مالی

۳۲۲۳۱۷۵۵

-

۰۱۷

امید جافر نوده

رئیس مرکز شماره ۱ گرگان

۳۲۶۴۲۷۳۰

۳۲۶۴۲۷۳۱

۰۱۷

پرستو حیدری

رئیس مرکز خواهران گرگان

۳۲۱۲۹۳۷۳

۳۲۱۲۹۳۷۳

۰۱۷

یحیی عباسی

رئیس مرکز گنبد

۳۳۲۸۱۵۶۴

۳۳۲۸۵۰۶۶

۰۱۷

محمد شیخ

رئیس مرکز کلاله

۳۵۴۴۱۹۰۶

۳۵۴۴۴۱۴۰

۰۱۷

مجیدرمضانی

رئیس مرکز کردکوی

۳۴۳۰۴۷۳۵

۳۴۳۰۴۵۰۱

۰۱۷

سیدعلیرضا حسینی طلب

رئیس مرکز آزادشهر

۳۵۷۲۶۴۴۷

۳۵۷۲۰۶۳۳

۰۱۷

غلامرضا رحمتی

رئیس مرکز بندرگز

۳۴۳۶۷۲۰۰

۳۴۳۶۷۲۰۱

۰۱۷

ولی اله والی

رئیس مرکز علی آباد

۳۴۲۲۱۳۰۵

۳۴۲۲۱۳۰۵

۰۱۷

داود ممشلی

رئیس مرکز مینودشت

۳۵۲۳۰۸۷۰

۳۵۲۳۰۸۷۰

۰۱۷

یگن محمد گلی پور

رئیس مرکز بندرترکمن

۳۴۴۸۱۴۹۶

۳۴۴۸۱۴۹۶

۰۱۷

رحمت اله کیانی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات گرگان

۳۲۲۳۲۰۶۰

۳۲۲۳۲۰۶۰

۰۱۷

سعید پنجه که

رئیس مرکز مراوه تپه

۳۵۴۵۱۰۷۲

۳۵۴۵۱۰۷۲

۰۱۷

جواد شیرآبادی

سرپرست مرکز ارتقاء مهارت علی آباد

۳۴۲۴۹۰۹۷

۳۴۲۴۹۰۹۷

۰۱۷

بهرام خدانظری

سرپرست مرکز ارتقاء مهارت آق قلا

۳۵۷۵۳۹۳۲

۳۵۷۵۳۹۳۲

۰۱۷

 کلید واژه ها :

تماس

تعداد بازدید این صفحه :‌2754

الزامات قانونی
در ارتباط بودن
درباره ما
{اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}