سال 1396 {اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}               استفاده نادرست از اینترنت ، تضادهای شخصیتی و فرهنگی را به وجود می آورد .                استفاده از فضای مجازی را باید مدیریت کرد .                
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

اخبار مزایده و مناقصهعنوان 
تاریخ 
آگهی مزایده حضوری اموال 1396/11/01
آگهی مزایده اجاره کارگاه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرخنکلاته 1396/03/02
آگهی مناقصه دو مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی1396/02/30
آگهی مزایده کارگاه مرکز آق قلا1395/12/09
آگهی مزایده مرکز آموزش فی و حرفه ای دارکلاته 1395/12/09
{اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}