سال 1396 {اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}               استفاده نادرست از اینترنت ، تضادهای شخصیتی و فرهنگی را به وجود می آورد .                استفاده از فضای مجازی را باید مدیریت کرد .                
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

اطلاعات تماس واحدهای وابسته‏اطلاعات تماس با دستگاه و واحدهای وابسته

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

دورنگار

کد شهرستان

سید علیرضا حسینی طلب

مديركل

۳۲۲۴۰۶۶۲

۳۲۲۲۳۴۶۶

۰۱۷

مهدی رحمدل

معاون اداری و پشتیبانی

۳۲۲۳۱۳۲۰

-

۰۱۷

سيدرضا مفيدي

معاون آموزش ، پ‍زوهش و برنامه ربزي

۳۲۲۴۵۶۲۱

-

۰۱۷

محمد سمیعی

مدیر حراست

۳۲۲۲۳۴۶۵

-

۰۱۷

علی تجری

مسول روابط عمومی

۳۲۲۳۱۷۸۸

-

۰۱۷

فرهاد شادكام

رئیس اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی

۳۲۲۳۲۳۵۵

-

۰۱۷

شهریارنیرومند

رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد

۳۲۲۴۵۶۲۲

-

۰۱۷

سید عباس موسوی

رئیس اداره آزمون و ارزشیابی

۳۲۲۲۹۸۴۵

-

۰۱۷

غلامرضا رحمتی

رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

۳۲۲۴۰۶۸۲

-

۰۱۷

علی آرزه گر

رئیس اداره امور مالی

۳۲۲۳۱۷۵۵

-

۰۱۷

امید جافر نوده

رئیس مرکز شماره ۱ گرگان

۳۲۶۴۲۷۳۰

۳۲۶۴۲۷۳۱

۰۱۷

پرستو حیدری

رئیس مرکز خواهران گرگان

۳۲۱۲۹۳۷۳

۳۲۱۲۹۳۷۳

۰۱۷

محمدرضا ملکان

رئیس مرکز گنبد

۳۳۲۸۱۵۶۴

۳۳۲۸۵۰۶۶

۰۱۷

محمد شیخ

رئیس مرکز کلاله

۳۵۴۴۱۹۰۶

۳۵۴۴۴۱۴۰

۰۱۷

مجیدرمضانی

رئیس مرکز کردکوی

۳۴۳۰۴۷۳۵

۳۴۳۰۴۵۰۱

۰۱۷

روح اله امامی

سرپرست مرکز آزادشهر

۳۵۷۳۸۲۲۹

۳۵۷۳۸۲۲۸

۰۱۷

یوسفعلی مسعودی

رئیس مرکز بندرگز

۳۴۳۶۷۲۰۰

۳۴۳۶۷۲۰۱

۰۱۷

اسمعیل مهاجر بسطامی

رئیس مرکز علی آباد

۳۴۲۲۱۳۰۵

۳۴۲۲۱۳۰۵

۰۱۷

داود ممشلی

رئیس مرکز مینودشت

۳۵۲۳۰۸۷۰

۳۵۲۳۰۸۷۰

۰۱۷

بهرام خدانظری

رئیس مرکز بندرترکمن

۳۴۴۸۱۴۹۶

۳۴۴۸۱۴۹۶

۰۱۷

رحمت اله کیانی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات گرگان

۳۲۲۳۲۰۶۰

۳۲۲۳۲۰۶۰

۰۱۷

سعید پارسا

رئیس مرکز مراوه تپه

۳۵۴۵۱۰۷۲

۳۵۴۵۱۰۷۲

۰۱۷

جواد شیرآبادی

رئیس مرکز ارتقاء مهارت علی آباد

۳۴۲۴۹۰۹۷

۳۴۲۴۹۰۹۷

۰۱۷

یگن محمد گلی پور

  رئیس مرکز ارتقاء مهارت آق قلا

۳۵۷۵۳۹۳۲

۳۵۷۵۳۹۳۲

۰۱۷

ایوب کسلخه

  رئیس مرکز گمیشان

۳۴۴۶۳۲۸۱

۳۴۴۶۳۲۸۱

۰۱۷

حسن مظاهری

  رئیس مرکز رامیان

۳۵۸۸۰۱۸۰

۳۵۸۸۰۱۸۰

۰۱۷

اراز وردی چرکزی

  رئیس مرکز گالیکش

۳۵۸۳۶۳۳۶

۳۵۸۳۶۳۳۶

۰۱۷


کلید واژه ها :

تماس

تعداد بازدید این صفحه :‌1

{اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}