رهبر ایران
امام خمینی
ریاست جمهوری ایران - آقای دکتر سید حسن روحانی
پایگاه اطلاعا رسانی دولت
آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
سال 1397 {حمایت از کالای ایرانی}               جامعه سالم ، آماده در برابر تهدیدات نوین                استحکام بخشی و صیانت از زیرساخت های کشور               پدافند غیرعامل ، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی                
ملاقات عمومی
ملاقات عمومی با مدیر کل روز های
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 شماره تماس جهت هماهنگی : 32240662
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

میز خدمت الکترونیکی

 • واحدآزمون
 • واحد آموزشگاه آزاد
 • واحد آموزش
 • اپلیکیشن ها
 • ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه،صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون
 • صدور گواهینامه مهارت
 • تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت
 • پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت
 • برگزاری مسابقات مهارت
 • برگزاری مسابقات آزاد مهارت
 • برگزاری مسابقات مهارت معلولین
 • اعزام مسابقات جهانی مهارت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • لینک پیگیری خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی انجام کار
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مداک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد
 • صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری
 • نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد
 • شهریه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی انجام کار
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری

 • رشته برق
 • رشته اتومکانیک
 • رشته الکترونیک
 • رشته تاسیسات
 • رشته عمران
 • رشته فناوری اطلاعات
 • رشته طراحی و دوخت
 • رشته کشاورزی
 • رشته مراقبت و زیبایی
 • رشته های صنایع چوب ، چرم ، دستی و نساجی
 • رشته صنایع غذایی
 • رشته های گردشگری و هتلداری
 • رشته های مدیریت و امورمالی
 • رشته گیاهان دارویی
 • رشته هنرهای تجسمی
 • رشته امور اداری و خدمات آموزشی
 • برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای
 • تهیه استاندارد های آموزش مهارت
 • مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری

 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • اپلیکیشن های فنی و حرفه ای

 • همراه آزمون مهارت
 • آموزش مجازی ( یاد )
 • سامانه ملی استانداردهای آموزشی
 • بانک اطلاعاتی همراه مهارت آموزی ( باما)
 • سامانه پیامکی آموزشی و اطلاع رسانی 63167
{حمایت از کالای ایرانی }