سال 1396 {اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}               استفاده نادرست از اینترنت ، تضادهای شخصیتی و فرهنگی را به وجود می آورد .                استفاده از فضای مجازی را باید مدیریت کرد .                
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

بازدید دانش آموزان مدرسه مالک اشتر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بندرترکمنبه گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بندر ترکمن کارکنان و تعداد 45 نفر از دانش آموزان مدرسه مالک اشترشهرستان  از کارگاههای آموزشی مرکز بازدید نمودند که در این بازدید مربیان هر یک کارگاهها توضیحاتی را در خصوص نحوه ارائه آموزشهای مهارتی و آینده شغلی آن رشته ارائه نمودند.
بنا بر این گزارش بهرام خدانظری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بندر ترکمن هدف از این بازدید را آشنایی دانش آموزان با مهارتهای فنی و ترغیب و تشویق آنان به فراگیری آموزشهای مهارتی دانست.
تعداد بازدید کل :‌127
{اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال}