آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
جامعه سالم ، آماده در برابر تهدیدات نوین                پدافند غیرعامل ، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی                سال 1400: سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها                
ملاقات عمومی
ملاقات عمومی با مدیر کل روز های
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 14 شماره تماس جهت هماهنگی : 32240662
آموزش مجازی


نظر سنجی
اهمیت آموزش های مجازی در مهارت آموزی به چه میزان است ؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز

میز خدمت الکترونیکی


خدمات الکترونیکی سازمان
 • واحدآزمون
 • واحد آموزشگاه آزاد
 • واحد آموزش
 • اپلیکیشن ها
 • ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه،صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون
 • صدور گواهینامه مهارت
 • تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت
 • پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت
 • برگزاری مسابقات مهارت
 • برگزاری مسابقات آزاد مهارت
 • برگزاری مسابقات مهارت معلولین
 • اعزام مسابقات جهانی مهارت
 • پرسش و پاسخ متداول
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • لینک پیگیری خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کارو زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی انجام کار
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مداک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • در صورت عدم استفاده از کارت اعتباری می توانید برای آزمون بعدی جهت ثبت نام استفاده نماییم ؟
 • آزمونهای فنی و حرفه ای چگونه و چه زمانی برگزار می شود ؟
 • برای آزمونهای فنی و حرفه ای چه کتابهایی را می بایست مطالعه کرد ؟
 • نتایج آزمون چند روز بعد اعلام می شود ؟
 • اگر گواهینامه ای مفقود شده باشد چه باید بکنیم ؟
 • مزایای گواهینامه های فنی و حرفه ای چیست ؟
 • هزینه ثبت نام در آزمون های فنی و حرفه ای چقدر است ؟
 • صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد
 • صدور / تمدید مربیگری
 • نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد
 • شهریه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای
 • پرسش و پاسخ متداول
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی انجام کار
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • ارائه شکایت و پیگیری
 • مسول اصلی ارائه خدمت
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • شهریه دوره های آموزشی آموزشگاههای آزاد در سال 99
 • شرایط اولیه جهت اخذ پروانه تاسیس آموزشگاه چیست ؟
 • شرایط اولیه اخذ ابلاغ مربیگری چیست ؟
 • نرخ شهریه حرفه های مورد آموزش در استان به تفکیک سال چگونه است ؟
 • آخرین دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزشگاههای آزاد از کجا قابل دریافت است ؟
 • آدرس و شماره تلفن آموزشگاههای آزاد استان از کجا قابل دریافت است ؟
 • برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای
 • تهیه استاندارد های آموزش مهارت
 • مشاوره آموزشی و هدایت شغلی
 • پرسش و پاسخ متداول
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مربوط به خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات مربوط به خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • شرح خدمت
 • شناسنامه خدمت
 • گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت
 • قوانین و مقررات ارائه خدمت
 • هزینه ارائه خدمت
 • مدارک و مستندات مورد نیاز
 • فرم های مورد نیاز ارائه خدمت
 • لینک سامانه مربوط به خدمت
 • پیگیری کد رهگیری
 • رویه ارائه شکایت و پیگیری
 • از کجا متوجه شویم که چه دور ه هایی در مراکز اموزش فنی و حرفه ای وجود دارد ؟
 • برای اخذ دیپلم کاردانش چه مهارتهایی را و در کجا باید بگذرانیم ؟
 • مدارک اخذ شده آیا داری اعتبار به منظور کار درکشورهای دیگر هست ؟
 • چطور متوجه شویم که یک عنوان استاندارد قبلاً تدوین شده است یا خیر ؟
 • اگر درسامانه ملی استاندارد در یک گروه برنامه ریزی درسی ثبت نام کرده باشیم امکان ثبت نام در گروه برنامه ریزی دیگر وجود دارد ؟
 • اپلیکیشن های فنی و حرفه ای
 • همراه آزمون مهارت
 • آموزش مجازی ( یاد )
 • سامانه ملی استانداردهای آموزشی
 • بانک اطلاعاتی همراه مهارت آموزی ( باما)
 • سامانه پیامکی آموزشی و اطلاع رسانی 63167