آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
جامعه سالم ، آماده در برابر تهدیدات نوین                پدافند غیرعامل ، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی                سال 98 ( رونق تولید )                
ملاقات عمومی
ملاقات عمومی با مدیر کل روز های
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 14 شماره تماس جهت هماهنگی : 32240662
پنل کاربری
کاربر میهمان ، خوش آمدید


نظر سنجی
آیا تا به حال از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و کارگاههای آموزشی آن بازدید نموده اید؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز


جلسات پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی حوزه دولتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای گلستان برگزار شد


 
جلسات پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی حوزه دولتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در 4 ماهه اول سال جاری در محل سالن جلسات اداره کل در طی دور روز و در روزهای دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 مردادماه با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، معاون آموزش، رئیس و کارشناسان اداره آموزش اداره کل و روسای شهرستانی مراکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان، این جلسات بمنظور ارزیابی عملکرد آموزشی و فعالیتهای مرتبط در راستای دستورالعملها و برنامه های پیش بینی شده سازمانی در حوزه دولتی بتفکیک تمامی شاخصهای سنجش عملکردی تشکیل و تمامی مراکز شهرستانی مورد پایش قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف شناسایی و اقدامات موثر برای بهبود فرآیندها مشخص و به روسای مراکز ابلاغ گردید. همچنین ضمن مقایسه شاخصهای بهره وری منابع آموزشی راهکارهای لازم برای استفاده موثر از منابع موجود و بکارگیری منابع قابل حصول از طریق عقد تفاهمنامه ها و قراردادهای آموزشی ارائه گردید.
سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان در این زمینه گفت: مهمترین عامل حرکت هدفمند در اجرای سیاستهای سازمانی بررسی مستمر فعالیتها، شناسایی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت موجود است تا سیستم بتواند همچنان در مسیر اهداف سازمانی با اقتدار گام بردارد. از این روی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان جلسات پایش و ارزیابی فصلی را از دو سال پیش برنامه ریزی و با دقت تمام اجرا می نماید تا ضمن بررسی عملکرد آموزشی در تمامی ریزبرنامه های ابلاغی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بتواند با استفاده از تمامی امکانات و منابع در اختیار و قابل حصول، ضمن ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در جامعه، اثربخشی آموزشهای فنی و حرفه ای را افزایش داده، و پیامدهای حاصله را پررنگتر نماید. این پیامدها که مهمترین آنها کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال جوانان جویای کار است، قطعا اثربخش ترین راهکار توسعه اقصادی جامعه است.
وی در ادامه با تشریح فرآیند ارزیابی مراکز آموزشی افزود: در این برنامه پایش عملکردی، ابتدا گزارش جامعی از عملکرد آموزشی اداره کل در حوزه دولتی ارائه و سپس هر یک از مراکز در هر یک از شاخصهای از پیش مشخص شده، عملکرد و اقدامات مرکز را تشریح و حوزه معاونت آموزشی اداره کل ضمن بررسی مورد به مورد نسبت به انجام پرسش و پاسخ و ارائه راهکارهای عملیاتی لازم اقدام می نمایند. و در نهایت در جلسه جمعبندی ضمن مقایسه سطوح عملکردی مراکز تاکیدات لازم در انطباق قعالیتها با دستورالعمل های سازمانی انجام می پذیرد.

تعداد بازدید کل :‌215