آرم فنی و حرفه ای استان گلستان
جامعه سالم ، آماده در برابر تهدیدات نوین                پدافند غیرعامل ، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی                سال 99 ( سال جهش تولید )                
ملاقات عمومی
ملاقات عمومی با مدیر کل روز های
سه شنبه از ساعت 8 صبح الی 14 شماره تماس جهت هماهنگی : 32240662
آموزش مجازی


نظر سنجی
اهمیت آموزش های مجازی در مهارت آموزی به چه میزان است ؟
ثبت نظر
نظر سنجی
تاثیر حذف مالیات آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بر کیفیت آموزش آنها به چه میزان بوده است ؟
ثبت نظر
تصویر روز


تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان امضاء شد


تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با حضور سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی گرگان و کارشناسان دو دستگاه در روز سه شنبه 11 شهریور ماه در محل اتاق بازرگانی گرگان امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل استان گفت: هدف از امضاء تفاهم نامه، همکاری در ایجاد شبکه های استانی، ملی و بین المللی آموزش با اهداف ارائه خدمات آموزشی به بازارهای هدف، شناسایی و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای از استان گلستان، ایران و بازارهای بین المللی، استفاده از توانمندی های طرفین به منظور توسعه آموزشهای مهارتی، بستر سازی ایجاد اشتغال مبتنی بر مهارت با توجه به ظرفیت های طرفین، همکاری در پیشنهاد و ارائه قوانین حمایت کننده در راستای اهداف مشترک طرفین به مراجع ذیربط همچون استانداری و معرفی، ایجاد و گسترش عناصر آموزش شغلی دوگانه و حرفه ای در استان که موجب تقویت و توسعه آموزش های حرفه ای بر حسب نیاز بنگاه های اقتصادی می گردد، است.

تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان :
*ارائه و تامین بخشی از امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای اجرای دوره های آموزشی مورد توافق که در استان برگزار خواهد شد
*تامین مکان اجرای آموزش در استان و در کشور هایی که قابلیت تامین برای فنی و حرفه ای وجود داشته باشد
*فراهم نمودن فضای آموزشی استاندارد براساس توافق طرفین با رعایت ایمنی مورد نیاز
* تدوین وبروزرسانی استانداردهای شغلی وآموزشی درسطوح مختلف درحوزه های صنعت،معدن، تجارت وکشاورزی باهمکاری اتاق
*افزایش کیفیت دوره های آموزشی ازطریق اشتراک ظرفیتها،امکانات علمی،اجرایی و تجربیات طرفین
*بهره مندی از کارشناسان، متخصصان صاحب تجربه و شرکت های معرفی شده از سوی اتاق در کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استاندارد ها، ارائه خدمات مشاوره ای، طراحی سوال، پروژه عملی و برگزاری آزمونهای عملی در صورت نیاز
*اعتبار بخشی و اعطاء کد بین المللی به استاندارد های آموزشی ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی(که اصول تدوین استاندارد های آموزشی را رعایت کرده و مورد توافق طرفین باشند)، در قالب طبقه بندی جهانی استاندارد آموزش شغل( ISCO )
*معرفی و دراختیار قرار دادن مربیان و پرسنل آموزشی فنی و حرفه ای به منظور اجرای با کیفیت دوره های آموزشی مورد توافق
*برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان بخش ستادی و اجرایی شرکت ها و کارخانجات و همچنین تدوین استانداردهای آموزشی بر اساس به روز ترین طرح درسها و متون آموزش به منظور تربیت و ارتقاء تکنسین های عالی در رسته های شغلی مختلف
*ارزشیابی و سنجش مهارت های حرفه ای معرفی شدگان از سوی اتاق بر اساس تقویم و برنامه زمان بندی فنی و حرفه ای و صدور گواهینامه مهارت در صورت موفقیت در آزمون های کتبی و عملی مطابق با قوانین و مقررات فنی و حرفه ای
*ایجاد سامانه اطلاعات و مشخصات مهارت آموختگان
تعهدات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی گرگان:
*نیازسنجی و معرفی متقاضیان آموزش های مهارتی عضو اتاق و اعلام به فنی وحرفه ای جهت ارتقاء سطح کیفی و توانایی های اجرایی و مهارتی در زمینه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی
*انجام نیاز سنجی و شناسایی مشاغل مورد نیاز شرکت های عضو اتاق
*شناسایی و معرفی اساتید و صاحب نظران به منظور استفاده از تجارب آنها به عنوان مربی در کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استاندارد ها، ارائه خدمات مشاوره ای، طراحی سوال، پروژه عملی و برگزاری آزمونهای عملی در صورت نیاز فنی و حرفه ای
*اولویت بندی نیاز های آموزشی دارندگان کارت بازرگانی و اعلام به فنی وحرفه ای جهت تدوین یا بازنگری استاندارد های آموزشی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مربوطه
*حمایت از تدوین استاندارد های آموزشی شغل و شایستگی مشاغل در اتاق
*پیشنهادعناوین،سرفصلها و محتوا براساس نیازسنجی آموزشی انجام شده جهت تدوین استانداردها و دوره های آموزشی جدید
*همکاری در معرفی شرکت های موثر و مرتبط با حرفه های مختلف )داخلی و بین المللی( با هدف ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای
*همکاری در معرفی شرکت های موثر و مرتبط با حرفه های مختلف )داخلی و بین المللی( با هدف برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان بخش ستادی و اجرایی
*همکاری در معرفی شرکت های موثر و مرتبط با حرفه های مختلف )داخلی و بین المللی( با هدف تدوین استاندارد های آموزشی و برنامه ریزی آموزشی براساس به روزترین طرح درسها و متون آموزشی به منظور تربیت تکنسین های عالی در رسته های شغلی مختلف
*تشخیص و همکاری در ایجاد بازارهای بین المللی در داخل و خارج از ایران براساس تجربیات بین المللی اتاق، در حوزه بازاریابی آموزشی، (با مشارکت طرفین)، در طول مدت انعقاد این تفاهم نامه و قراردادهای تابعه آن
*همکاری در تامین بخشی از فضای آموزشی که جنبه تئوریك دارند با هماهنگی فنی و حرفه ای
*جلب نظر شرکت های عضو اتاق بازرگانی ایران در بهره مندی از آموزش های تخصصی ارائه شده در مراکز آموزشی سازمان براساس قانون الزام فراگیری آموزش های مهارتی در بنگاه های اقتصادی عضو اتاق ، مصوب سال 1574 مجلس شورای اسلامی
*بهره گیری از ظرفیت های اعضاء اتاق در اجرای آموزش های دوگانه

تعهدات مشترک:
*تجزیه و تحلیل مشاغل شناسایی شده (بند 2 از ماده 2 تفاهم نامه)، به منظور اولویت بندی، تدوین و بازنگری استاندارد های شغل/ شایستگی مربوط به نیازهای آموزشی و امکان سنجی اجرای دوره
*حمایت از برگزاری مسابقات ملی مهارت در سطح شهرستانی، استانی
*حمایت از برگزاری سمینارها و همایش های علمی- مهارتی، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها
*ارزشیابی مستمر و ارائه بازخورد از دوره های آموزشی جهت روزآمدسازی وتطبیق بانیاز های بازارکار
*همکاری در ایجاد شبکه های بین المللی آموزش براساس بند 1 از ماده 1 تفاهم نامه
 
تعداد بازدید کل :‌57